IT-utveckling sedan 2006

Axcenda är ett mindre konsultbolag som grundades 2006 av nuvarande VD Dennis Eriksson.

Axcenda erbjuder moderna och fungerande IT-lösningar till små och medelstora företag med målsättning att kostnadseffektivt leverera den slutprodukt som kunden efterfrågar.

Tillsammans med våra svenska samarbetspartners kan vi erbjuda ett modernt tjänsteutbud med specialister inom flera IT-område.