Vi hjälper er transformera manuella arbetssätt till digitala.

Läs mer Kontakta Oss

IT-utveckling sedan 2006

Axcenda utvecklar och levererar företagsanpassade IT-lösningar med fokus på det verkliga kundbehovet. Från behovsanalys och projektering till användning!

Börja i rätt ordning...
Synliggör era processer

Innan ni startar ett projekt för utbyte av system eller automatisering så bör ni först gå genom vilka processer ni har och hur ni kan förbättra dem.

Att ändra och förenkla sina processer brukar ge en högre effekt än att endast byta ut olika system.

När ni byggt era processer och gjort dem tillgängliga har ni rätt förutstättningar till en bra behovsanalys. Det är nu ni kan börja kravställa mot nya system utifrån era faktiska behov.

Arbeta mot samma mål...
Samla allt som berör arbetsuppgiften

Att jobba på sitt eget sätt och utan struktur skapar frustration. Istället är det bättre att samla underlag såsom instruktioner, blanketter och länkar på ett gemensamt ställe och sedan koppla dem till arbetsuppgiften.

Med Axcenda NodeX kan ni länka ihop helheten, processtrukturer och kopplade dokument. Så att även sällananvändare snabbt och enkelt kan se och förstå hela processen. Det är nu ni kan säkerställa att alla förstår och arbetar mot samma mål.

Kontakta oss gärna för pris och demo!

Tjänster

Skapa nästa nivå av användarupplevelse med rätt IT-stöd. Tänk stort men börja smått!

Webbutveckling

Vi utvecklar webbaserade moduler och applikationer (SPA) såsom intranät, ärendehantering, projekthantering, möteshantering, processhantering, besöksrapportering, e-formulär mfl. Plattform och moduler bygger på välkända NodeJS och MongoDB. Programspråk är Javascript, CSS, HTML och JQuery

Stödverktyg

Vi brinner för molnbaserade tjänster oavsett om de är egenutvecklade eller skapade av t.ex Microsoft eller Google. Vi ser till att ert företag får rätt verktyg och att det anpassas till just er verksamhet. Det kan t.ex handla om att bygga vidare på Microsoft Sharepoint, skapa gemensam lagringsyta, utveckla en mappstruktur med unika behörigheter eller sätta upp ett ärendehanteringssystem. Det är era behov som styr valen av stödverktyg och system!

Projektledning

Varje uppdrag i ett förändringsarbete är unikt. Det kan handla om att optimera ett befintligt verktyg, att automatisera en delprocess eller införa ett nytt stödverktyg. Oavsett vilket skede ert företag befinner sig i så kan vi vara en del i ert IT-projekt. Allt från behovsanalys och projektering till användning.

Dokumenthantering

Systemövervakning

Företagets infrastruktur är viktigt och grunden till ett stabilt IT-fundament. Med Client Assist övervakas företagets datorer, surfplattor, smartphones och nätverk 24/7. Tjänsten innehåller viktiga och omfattande funktioner för att kunna administrera och hantera er IT. Våra kunder som använder denna tjänst är allt från fåmansbolag till stora organisationer, med eller utan egen IT-avdelning.

Våra kunder finns i södra Sverige, Vi finns i Skåne

Axcenda är ett mindre konsultbolag som grundades 2006 av nuvarande VD Dennis Eriksson. Axcenda erbjuder moderna och fungerande IT-lösningar till små och medelstora företag med målsättning att kostnadseffektivt leverera den slutprodukt som kunden efterfrågar. Tillsammans med våra svenska samarbetspartners kan vi erbjuda ett modernt tjänsteutbud med specialister inom flera IT-område.

Vi har hjälpt över 300 företag genom åren med programutveckling, inköp, projektering, support och molnbaserade tjänster. Det är allt från enmansföretag till internationella företag som Axcenda fått äran och förtroendet att leverera tjänster åt.

Ring eller träffa oss för ett villkorslöst möte där ni berättar om er nuvarande IT-situation och eventuella IT-behov.

Lämna meddelande / Skapa ärende