Välkommen till en ny IT-vardag

Kom igång med IT-stöd som faktiskt gör skillnad.
Det är oftast inte utbudet eller kostnaden som är ett hinder till en fungerande IT-vardag!
IT-utveckling sedan 2006

Fokus på det verkliga kundbehovet

Axcenda utvecklar och levererar företagsanpassade IT-lösningar med fokus på det verkliga kundbehovet. Från behovsanalys och projektering till användning!

Anpassning och Integration

De flesta program behöver anpassas till verksamheten och ibland kan det faktiskt vara vice versa. Att implementera, anpassa och integrera både nya och befintliga system är något vi verkligen brinner för och som vi gärna berättar mer om!

Våra kunder finns i södra Sverige, Vi finns i Skåne

Axcenda har hjälpt över 300 företag genom åren med programutveckling, inköp, projektering, support och molnbaserade tjänster. Det är allt från enmansföretag till internationella företag som Axcenda fått äran och förtroendet att leverera olika tjänster till.

Som ett mindre konsultbolag har vi förmånen att involveras i många frågor under pågående process, vilket också är en av våra styrkor; att kommunikationen mellan oss och kund inte hamnar hos "någon annan".

Ring eller träffa oss för ett villkorslöst möte där ni berättar om er nuvarande IT-situation och eventuella IT-behov.